Płyta Sepia Ensemble

l’Atelier Sonoristique

Minęło dokładnie 60 lat, odkąd w 1963 roku powstał legendarny zespół Warsztat Muzyczny, założony przez Zygmunta Krauzego. Celem grupy było organizowanie koncertów awangardowej muzyki. Cztery lata później, w 1967 roku, ostatecznie ustalono skład zespołu, który reprezentowali: klarnecista Czesław Pałkowski, puzonista Edmund Borowiak, pianista Zygmunt Krauze i wiolonczelista Witold Gałązka. Nastały czasy, w których nie tylko wykonawcy, lecz także słuchacze zaczęli odczuwać potrzebę doświadczania nowych brzmień. Nowatorskim rozwiązaniem stała się eksploracja możliwości brzmieniowych instrumentów muzycznych, określona przez muzykologa Józefa Chomińskiego mianem poszukiwania właściwości sonorystycznych (łac. sonorus – brzmiący). Repertuar zawarty na niniejszej płycie skupia się wokół kompozytorów, którzy nadali wyraźny rozpęd sonorystycznej tradycji.

SEPIA ENSEMBLE powstał w 2012 przy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Trzon zespołu tworzy 11 muzyków-solistów, których łączy szczególna pasja wykonywania muzyki najnowszej. Występują w rozmaitych konfiguracjach – od produkcji solowych do dużych składów ensemblowych. Zespół stara się także wypełniać nową muzyką niestandardowe miejsca, poszerzając przy tym akustyczne brzmienia o środki elektroniczne.

Szymon Józwiak – klarnet

Wojciech Jeliński – puzon

Tomasz Sośniak – fortepian

Anna Szmatoła – wiolonczela


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

TrombQuartet - kwartet puzonowy P. Desmond - Take Five

    Kontakt

    TrombQuartet - kwartet puzonowy P. Desmond - Take Five